Regulamin - Garaż Aut

Regulamin serwisu ogłoszeń

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego Garaż Aut prowadzonego przez Administratora w ramach działalności nierejestrowanej, zwana dalej Serwisem.
 2. Kontakt ze Administratorem odbywa się poprzez:
  • Adres poczty elektronicznej: biuro@garazaut.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej.

II. Definicje

Serwis – internetowy portal ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://garazaut.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez serwis.
Administrator – osoba prowadząca i dbająca o prawidłowe działanie serwisu.
Ogłoszenie – przygotowana przez Użytkownika informacja dotycząca sprzedaży przedmiotu.
Regulamin – niniejszy zbiór postanowień regulujący zasady i warunki korzystania z serwisu i jego funkcji.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Garaż Aut jest serwisem z ogłoszeniami motoryzacyjnymi.
 2. Serwis oferuje:
  • a) Wyszukiwanie ogłoszeń zamieszczonych przez użytkowników i przeglądanie treści na innych stronach.
  • b) Zamieszczanie ogłoszeń darmowych
  • c) Zamieszczanie ogłoszeń płatnych
  • d) Wyróżnienie wybranej oferty
 3. Wszystkie ogłoszenia dodane w Serwisie wymagają akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w ogłoszeniach.
 5. Dodanie ogłoszenia przez użytkownika(zdjęcia, treść) jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na publiczne opublikowanie tych materiałów.
 6. Ogłoszenie oraz dodane w nim zdjęcia są własnością użytkownika są chronione prawami autorskimi, zabrania się osobom trzecim kopiowania i rozpowszechniania tych treści.
 7. Użytkownik odpowiada za treści umieszczone w serwisie.
 8. Nie można dodawać tych samych ofert wielokrotnie.
 9. Zabronione jest dodawanie grafiki z logotypem innych portali ogłoszeniowych.
 10. Dodawanie opisu w jednym ogłoszeniu o wielu pojazdach(oferta) jest uznawane za naruszenie Regulaminu.
 11. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga publikacji przez Administratora.
  • a) ogłoszenia wymagające sprawdzenia są akceptowane w godz. 7-23.
  • b) ogłoszenia z automatyczną aktywacją są publikowane w ciągu paru minut.
  • c) oferty odpłatne po zaksięgowaniu wpłaty.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie kontaktu między użytkownikami i transakcje zawarte prze te osoby.
 13. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia naruszającego Regulamin bez zwrotów kosztów użytkownika przy publikacji.
 14. Administrator ma prawo do zawieszenia ogłoszenia zgłoszonego przez innego użytkownika.
 15. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów z ogłoszeń na potrzeby marketingu, reklamy, promocji w portalach społecznościowych i grupach prowadzonych przez Garaż Aut.
 16. Administrator ma prawo do korekty treści ogłoszenia, zmiany kategorii w przypadku niezgodności z określonymi warunkami w niniejszym Regulaminie.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

IV. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony po zarejestrowaniu Użytkownika oraz akceptacji obowiązujących regulaminów.
 2. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi danymi w panelu administratora.
 3. Użytkownik zakładając konto wyraża zgodę na korzystanie z wszystkich funkcji serwisu, podają numer telefonu i e-mail wyraża zgodę na komunikację(kontakt) w sprawie zamieszczanych ogłoszeń.
 4. Zabroniona jest rejestracja więcej jak jeden raz.
 5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w dowolnym momencie prze użytkownika, co wiąże się z usunięciem konta z serwisu.
 6. W momencie usuwania konta zostaną też usunięte wszystkie dane powiązane z użytkownikiem.

V. Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacji  w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez serwis prosimy przesyłać na adres e-mail biuro@garazaut.pl
 2. Reklamacje dotyczące zamieszczonej oferty muszą zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, telefon, e-mail) link do ogłoszeni lub szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamację będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później jak 20 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany poczną elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

VI. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz cennik, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu , co zostanie zakomunikowane na stronie internetowej serwisu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień  Użytkownik powinien wysłać oświadczenie na adres e-mail: biuro@garazaut.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy, w terminie ostatniego okresu publikacji ogłoszenia Użytkownika.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2021

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poinformujemy Cię o zmianach, nowościach, promocjach w serwisie.

Nie obawiaj się – nie spamujemy, nie piszemy w innych tematach tylko ogłoszenia motoryzacyjne, nie rozdajemy twojego emaila.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.